آموزش عملی طراحی منبع تغذیه سوییچینگ

مشاور مدرس وآموزش نکات و ترفندهای مهم در دوره های طراحی منبع تغذیه پاور سوییچینگ بهمراه احرای پروژه های عملی

آموزش عملی طراحی منبع تغذیه سوییچینگ

مشاور مدرس وآموزش نکات و ترفندهای مهم در دوره های طراحی منبع تغذیه پاور سوییچینگ بهمراه احرای پروژه های عملی

آموزش عملی طراحی منبع تغذیه سوییچینگ

مهندس مهرداد فرمان آرا کارشناس ارشد الکترونیک
مشاور مدرس وآموزش نکات و ترفندهای مهم در دوره های طراحی منبع تغذیه پاور سوییچینگ بهمراه احرای پروژه های عملی
دوره های طراحی منبع تغذیه سوییچینگ در دوسطح طراحی زیر ۲۰۰وات وطراحی بالای ۲۰۰وات
09133121816
بیش از ۲۲سال فعالیت تحقیقاتی آموزشی وتولیدی در زمینه منابع تغذیه سوییچینگ
برگزارکننده دوره های متعدد آموزش طراحی منابع تغذیه سوییچینگ در مراکز دولتی وخصوصی

عناوین دوره طراحی عملی منبع تغذیه سوییچینگ برای

توان پایین ومتوسط (آرایش فلای بک):

 

 

 


1- وظایف منبع تغذیه تثبیت شده


2- مقایسه منبع تغذیه خطی و سوئیچینگ


3- آرایش های اساسی منابع تغذیه سوئیچینگ

 
4- عملکرد سلف و بدست آوردن روابط و شکل موجهای مبدل باک بوست


5- مد پیوسته و ناپیوسته 


6- دلایل استفاده از ترانسفورمر، اثرات مخرب سلف نشتی و روشهای کاهش دادن آن 


7- معرفی مبدل فلای بک (باک بوست با ترانس) 


8- انتخاب سوئیچ مناسب 


9-طراحی ترانس مبدل فلای بک شامل محاسبه فاصله هوایی- دورهای اولیه وثانویه-قطر سیمها-ابعاد هسته و محاسبات سیم پیچ فرعی


10- طراحی خازن و فیلتر LC خروجی 


11- انتخاب دیودهای خروجی و ورودی


12- طراحی خازن یکسوساز ورودی 


13- طراحی شبکه اسنابر (ضربه گیر ولتاژ) 


14- عملکرد رگولاتورشنت 431TL ، آی سی کنترلر مد جریانی 3842 ucو مدار محافظت از اضافه ولتاژ خروجی


15- عملکرد NTC ، وریستور (VDR) و فیلتر خط (Line Filter) 


16- انتخاب فیوز ورودی


17- طراحی یک مبدل فلای بک 10 وات (700 mA-15V) و نقشه شماتیک کامل مدار عملی


 18- نکات مهم عملی  در آماده سازی ترانس قبل از مونتاژ در برد شامل :


الف- تست رعایت شدن سرهای نقطه دار ترانس 
ب-اندازه گیری کیفیت سیم پیچی ترانس بکمک اندازه گیری کوپلینگ وسلف نشتی ترانس
ج-رعایت نکات ایمنی دیگر به هنگام سیم پیچی ترانس 
ج-روش شارلاک زنی ترانس 


19-رعایت نکات مهم درطراحی مدار چاپی (PCB) 

 


20-مراحل تست عملی مبدل بعد از پایان مونتاژ

 


 21- رعایت برخی نکات مهم برای راه اندازی یک خط تولید


22-تست عملی مبدل طراحی شده شامل :


الف-پیچیدن عملی ترانس توسط هریک از دانشجویان وتست رعایت شدن جهت  پیچشها قبل از مونتاژ در برد
ب- مشاهده تثبیت ولتاژ خروجی از بی باری تا بار حداکثر
ج-مشاهده تثبیت ولتاژ خروجی (در بار حداکثر) از حداقل ولتاژ acورودی(90ولت) تاحداکثر ولتاژ(240ولت)
د-مشاهده حداکثر ریپل ولتاژ خازن ورودی در بدترین شرایط
ه-مشاهده ضربه های مهارشده ولتاژروی سوییچ بکمک شبکه اسنابر
و-مشاهده ریپل ولتاژ خروجی قبل وبعد از فیلتر در بیشترین بار خروجی  

 

مبدل سوییچینگ طراحی وتست شده در دوره:

 

 آموزش طراحی منبع تغذیه سوییچینگ